TŁUMACZENIA

     PISEMNE

 • techniczne
 • ekonomiczne
 • informatyczne
 • medyczne
 • biznesowe
 • notarialne
 • inne

   USTNE

 • konsekutywne
 • symultaniczne
 • w kancelariach notarialnych i prawnych
 • w urzędach i instytucjach
 • w trakcie szkoleń
 • prowadzenie rozmów telefonicznych
 • inne

Cennik tłumaczeń pisemnych w trybie zwykłym* – język angielski/ niemiecki/ francuski/ rosyjski:

Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje:
§ 7.
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.
1 strona tłumaczenia zwykłego
1500 znaków wraz ze spacjami
1 strona tłumaczenia przysięgłego
1125 znaków wraz ze spacjami
kopia 20%
kopia uwierzytelniona 30%
sprawdzenie poprawności tłumaczenia i korekta 50%
tłumaczenie tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną 115%
tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, zniszczonego lub nieczytelnego 150 %
35zł

35zł

7zł
10,50zł
17,50zł
40zł

52,50zł
tryb zwykły 2-3 strony – 2 dni
tryb ekspresowy 2-3 strony – 1 dzień
Ceny dla innych języków – prosimy o kontakt.